Pelle Hörnmark deltog i banbrytande världsmöte om enhet mellan alla kristna

Den svenske pingstpastorn Pelle Hörnmark representerade världspingströrelsen under ett banbrytande ekumeniskt möte med siktet inställt på att uppnå enhet mellan kristna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Mötet ägde rum på Kyrkornas världsråds ekumeniska center i Bossey i Schweiz i helgen. För första gången någonsin samlades representanter för högsta ledningen i Kyrkornas världsråd, Världspingstgemenskapen, Evangeliska världsalliansen samt ortodoxa och katolska kyrkan för att tillsammans diskutera synen och vägen till ett faktiskt närmande mellan de kristna kyrkorna.

– Mötet kan definitivt kallas historiskt. Det var ett unikt samtal mellan de olika kyrkorna om hur vi ska gå till väga för att hitta en större enhet i vårt sätt gentemot varandra, säger Pelle Hörnmark som representerade den globala pingströrelsen i sin egenskap av styrelseledamot i Världspingstgemenskapen.

”Det finns en ny öppenhet”

Ett 25-tal personer, bland dem Kyrkornas världsråds generalsekreterare Olav Frykse Tveit, Evangeliska världsalliansens generalsekreterare biskop Efrahim Tendero och biskop Brians Farrell från Påvliga rådet för befrämjande av kristen enhet, gav sin syn på ekumeniken.

– Det kändes väldigt bra. Det känns att det finns en ny öppenhet för ekumeniken som inte nödvändigtvis betyder att vi måste tycka likadant i alla frågor. Utan att vi kan ha respekt för varandra och se rikedom i de traditioner vi kommer ifrån, säger Pelle Hörnmark.

Han påpekar att inte minst en gemensam vistelse där man bor, äter och pratar med varandra i flera dagar betyder mycket för relationerna.

– Det finns en vilja från alla att komma framåt och en stor respekt för Guds ord i detta, att Jesus säger: Gör min glädje fullkomlig genom att visa enighet.

Fler möten kommer

Enligt pingstledaren kretsade samtalen särskilt kring hur den här positiva dialogen ska fortsätta. Man bestämde datum för nästa globala möte som ska äga rum 20-23 april i Bogotá i Colombia. Man kom också fram till att man vill få med flera kristna ledare i den fortsatta dialogen.

– Det handlar främst om ledarna för de många megakyrkorna som inte nödvändigtvis är knutna till särskilda samfund, och som finns i bland annat USA och Asien.