Präster anklagas för övergrepp

Tio katolska präster och två lekmän anklagas i domstol i spanska Granada för att ha begått eller gjort sig skyldiga till medhjälp till sexuella övergrepp mot en tonårig ministrant.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!