11 maj 2021

En tidning på kristen grund29 resultat för ”Allan Emrén”

Ny forskning kan bota många dödliga sjukdomar, men vi måste vara uppmärksamma på farorna som lurar bakom hörnet, skriver Allan Emrén och Sebastian Ibstedt.

Någon mekanism, som inte vi råder över, styr mängden CO2 i atmosfären, skriver Allan Emrén i sin slutreplik.

Det går inte att hitta en enda vetenskaplig artikel som förklarar temperaturökningarna utan mänsklig påverkan, skriver Andreas Fischer.

I så fall är alla åtgärder för att minska halten dömda att misslyckas, skriver Allan Emrén.

Big Bang, universums, jordens och livets utveckling är beskrivna även i Bibeln. Där finns inget som motsäger evolutionsteorin, skriver Allan Emrén.

Bibeln beskriver både universums och livets utveckling. Vi behöver inte välja mellan Bibeln och vetenskapen, skriver Allan Emrén i sin replik.

Emreńs slutsats att ”ökande halt av CO2 har naturliga orsaker, utanför människans kontroll” strider mot vetenskapens slutsatser.

Skillnaden mellan kristen och ateistisk evolutionsim ligger bara i etiketten, skriver Göran Schmidt i ett svar till Allan Emrén.

Hoppet om Guds hjälp ska motivera oss, inte göra oss slöa och likgiltiga, skriver Paulina Blomgren.

Allan Emréns resonemang om översättningar från hebreiska stämmer inte, skriver bibelöversättaren Aila Annala.