06 maj 2021

En tidning på kristen grund2451 resultat för ”Anna Martinson, musiklärare och lovsångsledare, Göteborg”

Det viktigaste är att människor genom lovsången ges möjlighet att närma sig Gud, skriver Anna Martinson.

Nu finns ett gyllene tillfälle att ärligt och ödmjukt utforska vägar som kan läka sår, skriver Roland Stahre.

Vi behöver söka en livsstil där vi lägger ner de mänskliga vapnen och på nytt börjar gestalta Kristus mitt i denna värld, skriver Bo Nyberg.

Jesus själv ger oss inte någon lista där vi kan pricka av tidstecken och se var i den yttersta tidens skeende vi befinner oss, skriver Hans Lindholm.

Att samlingar för våra yngsta upphör under pandemin är ett problem ur större demokratiska perspektiv, skiver Nicklas Sundberg.

Till minne av Curt Åberg

Minnestext om pastor Roland Hellsten

Allvarliga situationer i både enskilda liv och hela samhällen har förändrats när Guds folk vänder sig till Herren och ber, skriver Fred Nyman.

Det finns oroväckande drag av fascism i Trumps politiska praxis, skriver Stefan Swärd.

Svenska värderingar, med sina individualistiska ideal, är inte alltid de rätta, skriver Lars Mörling.