18 april 2021

En tidning på kristen grund693 resultat för ”Christian Braw, präst i Svenska kyrkan och docent vid Åbo akademi”

Det finns mycket att inspireras av i den ekumeniska gemenskapen, skriver Christian Braw.

Det finns ett behov av ett nyanserat samtal, bortom förenklingarna, om hur kristna kan förhålla sig till islam, skriver Helene Egnell.

Hur nära muslimer och kristna än kan komma i gemensam erfarenhet och ömsesidig välvilja kommer inte centrala dogmer försvinna, skriver Martin Landgren.

Frågan om Bjärka-Säbys framtid reser frågor om hur kopplingen mellan pentekostalism och ekumenik ser ut i praktiken, skriver Johannes Zeiler, präst i Svenska kyrkan.

Pandemin utmanar oss att tänka nytt. Våra grundläggande trossatser om sakramenten har däremot inte ändrats, skriver prästen Omar Ud-Din.

Det är ingen slump att det är Finland som har Jean Sibelius och inte Sverige, skriver Christian Braw.

Upplevelserna jag gjort på Bjärka-Säby har fått mig att omvärdera mycket jag tänkt och trott, skriver Patrik Hagman.

Är socialismen en bra idé, när den alltid misslyckas?

Varje samhälle behöver nya identifikationspunkter.

En generös flyktingpolitik kan leda till att vissa individer lyckas lura systemet, men det får inte leda till att jag slutar lyssna till alla sanna berättelser, skriver Per Edler.