28 november 2021

En tidning på kristen grund2751 resultat för ”Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M).”

Moderaterna vill tydligare kontroll och uppföljning av biståndet, att biståndet fokuseras mot katastrofbistånd samt att riksdagen slår fast en fyraårig biståndsram, skriver Elisabeth Svantesson (M).

Tron är en viktig del av mig.

Sverige kan här lära sig mycket av hur andra länder involverat näringslivsaktörer i biståndet, skriver Hans Wallmark och Magdalena Schröder.

Regeringens så kallade feministiska utrikespolitik, där biståndspolitiken ingår, har alltför ofta varit tomma ord, skriver Gudrun Brunegård, KD.

Aborträtten används framför allt på vänsterkanten för att felaktigt misstänkliggöra Kristdemokraterna, skriver Michael Anefur.

Kommentar: Bejakande och inte problematisering kännetecknade debatten på kyrkomötet

Kommentar: Nu har vi svart på vitt att kyrkan får kräva medlemskap vid anställning.

Elisabeth Sandlund om sin mångårige vän: Nu får han bli begravd som han ville, i Afrikas röda jord.

Kommentar: Människorna vid Polens gräns behöver insatser omedelbart.

Elisabeth Sandlund: Utan hopp riskerar vi få en ung generation som tappar sugen.