19 april 2021

En tidning på kristen grund



125 resultat för ”Erik Lindberg”

Kjell-Erik Selin har läst “Olika och jämlika” av Olof Edsinger.

Kjell-Erik Selin har läst “Från Eden till Ararat” av Pier Seger.

Dagen recenserar "Mer levande med åren" av Patricia Tudor-Sandahl.

Ärkebiskopen uttrycker lättnad efter regeringens beslut att göra undantag för begravningar.

Sverige behöver en engagerad frikyrka med självförtroende, skriver Kjell-Erik Selin.

Påtvinga inte afrikanska länder västvärldens abortpolitik, skriver Benedicta Lindberg.

Erik Samuelsson är död. Barnen Birgitta, Ulla och Jan-Erik har skrivit detta minnesord om honom.

Att blunda för hederskulturen får den inte att försvinna, skriver Erik Lundström.

Det finns tillräckligt stor likhet mellan den kristna hederskultur jag undersökt och “traditionell” hederskultur för att låta saken bero, skriver Erik Lundström.

Världen behöver mer bistånd, inte mindre. Inte minst i länder med demokratiska brister.