1537 resultat för Jakob Romeborn

Kommentar till 1 Moseboken 28:12 | Det går tydligen lite upp och ner för Guds änglar, de verkar ha ärende åt båda hållen. Och tur är väl det. En envägskommunikation mellan himmel och jord vore väl outhärdlig, oavsett i vilken riktning den gick.

Daniel Ringdahl: Till oss som fruktar döden säger Jesus samma ord som till pappan Jairus: “Var inte rädd, tro bara.”

“Det skulle vara lite mer low key, särskilt för dem som inte har så stark koppling till kyrkans bekännelse”.

Regeringen föreslår att SST ska bort. • Isak Reichel, myndighetschef: "De signaler jag får från regeringen är att det inte finns planer på en annan inriktning av politiken."

Jakob Forssmed (KD): "Om inte människor känner sig trygga när de firar gudstjänster så är religionsfriheten bara på pappret".

Regeringen satsar på ideellt arbete bland människor i särskilt utsatta situationer.

"Kyrkan används för att kontrollera svensk-eritreaner." • Kyrkan anses lojal med diktaturen i Eritrea och vill inte vara med i Sveriges kristna råd.

"Där det finns pengar finns det dessvärre ofta mer droger och alkohol", säger kyrkoherden Sven Milltoft.

KD-ledaren uppmanade muslimer att vända andra kinden till vid koranbränningar. Imamen Mahmoud Khalfi svarar med kraftfull kritik.

Tydliga protester inom KD:s riksdagsgrupp. • L-företrädare beskriver KD som en bromskloss. • Sjukvårdsministern vill inte kommentera frågan.