09 december 2021

En tidning på kristen grund189 resultat för ”Johan Appelberg”

I konsekvens med ärkebiskopens resonemang om den tridentinska mässan får väl Katolska kyrkan ännu en gång klargöra att Svenska kyrkans liturgiska syn står, och alltid har stått, i strid med Katolska kyrkans syn, skriver Johan Appelberg.

Vad tänker vi om mätbarhet? Det är temat i årets fjärde nummer av NOD.

NOD:s redaktör Johan Winbo skriver om senaste numret av tidskriften, som har tema Väckelsekristendomens dubbla ansikte.

NOD:s redaktör Johan Winbo skriver om senaste numret av tidskriften, som har tema Väckelsekristendomens dubbla ansikte.

Väckelserörelsernas utmaningar. I årets tredje nummer fördjupar sig NOD i frågorna som avgör framtiden.

NOD:s redaktör Johan Winbo skriver om senaste numret av tidskriften, som har tema dödshjälp.

Allt fler vill ta makten över hur och när deras liv ska ta slut. Till vilket pris? Och hur blir man vän med döden?

Dagens filmskribent Carl Johan R. Freed ger streamingtips.

På spaning efter mening och hopp i mörkret och smärtan.

Mitt i sorg, tristess och saknad finns det ändå hopp. Gud har funnits där när jag sökt honom.