5294 resultat för Jonatan Arenius

Kommentar till Apostlagärningarna 8:36 | Den kristna trons riter är enkla, både att förstå och att genomföra. Nattvardens bröd och vin och dopets vatten – tillgängligt och enkelt. Inget ska stå i vägen för att ta emot Gud.

Kommentar till Apostlagärningarna 8:32 | Det finns tillfällen när ondskan är så kompakt att ord bara gör saken värre. Den som förmår bevara sitt lugn och sin mänskliga värdighet mitt i mörkret blir ett vittnesbörd om att ondskan aldrig kan få sista ordet.

Kommentar till Apostlagärningarna 8:30-31 | Detta är en dialog mellan en predikant och en minister, men vem har inte känt sig som ministern? Vad kan vi lära oss? Att ta hjälp när det behövs. Inte bara för att hitta ”den rätta tolkningen”, utan för att få underlag för fortsatt dialog och eftertanke.

Kommentar till 2 Kor 13:13 | Bibeln påstår att Gud är kärlek, och kärlek tar sig ju alltid uttryck i gemenskap. Så beskrivs också Gud som en treenig gud som bjuder in oss människor i sitt eget ständigt pågående kärleksflöde.

Kommentar till Psaltaren 113:7-8 | De bibliska texternas fokus på den hjälplöse och fattige är överväldigande, inte minst i ljuset av de samhällsystem som rådde när de skrevs. Här har den kristna kyrkan ett föredöme och ett arv att förvalta!

Ny antologi lyfter behovet av förändring i församlingar - för omvärldens skull.

Kommentar till Psaltaren 113:5-6 | Våra Gudsbilder må variera men ett har de gemensamt: de uttrycker vårt behov av att sätt ord på det obeskrivbara Något som vi mera anar än förstår. Orden kan kännas löjligt otillräckliga, men de bygger bräckliga, oumbärliga broar mot evigheten.

Klyftan kring synen på Bibeln, sex och äktenskap har blivit djup, skriver Per Ewert.

Kommentar till Psaltaren 113:4 | Hur många tragiska exempel har vi inte på hur det går när ett folk tror sig vara upphöjt över alla andra folk. Så visar historien att vi, för vårt släktes överlevnad, verkligen behöver relatera till något eller Någon som står över den sortens maktkamp.

Kommentar till Psaltaren 113:3 | En helt vanlig söndag, vilken som helst, prisas Herrens namn i gudstjänster i vartenda land över hela jorden. Kyrkan är verkligen en global rörelse utan motstycke.