3188 resultat för ”Karin Wiborn”

Dagens kulturskribenter om aktuella filmer, serier, böcker och poddar som påverkat dem i januari.

Smittspridningen är nu "extremt hög."

Trots att 11 Posk-företrädare röstade ja väljer nu styrelsen att beklaga kyrkomötets beslut om att utreda huruvida Israel tillämpar apartheid.

Sonja Johansson. Harry, Maj-Britt och Erling har skrivit detta minnesord om henne.

Får disponera lokalerna i två månader.

Elisabeth Sandlund: I stället för att vårda sjuka tvingas läkare ägna sig åt att försöka hitta en ledig säng.

Scouternas generalsekreterare: Vi har nolltolerans mot rasism och står för allas lika värde.

Kerstin Ericson är död. Karin Larsson har skrivit detta minnesord om henne.

Gunnel Andersson är död. Karin Larsson har skrivit detta minnesord om henne

TBN Nordic hoppas att “På kryss med Jaktlund” ska bli en resurs för församlingarnas dagledigsamlingar.