20 oktober 2021

En tidning på kristen grund95 resultat för ”Lars Furingsten”

Saknar vi ord räcker det att säga namnet Jesus, skriver Lars Furingsten.

Om Israel evakuerar sina militära styrkor skulle sharialagar och medeltida fundamentalism sannolikt vänta det palestinska folket, skriver Lars Adaktusson, KD.

Regeringen vill försvåra för och på sikt förbjuda konfessionella skolor, något som skulle ligga på direkt kollisionskurs med internationella konventioner och lagar, skriver Lars Brandström.

Resultatjakt är inte ett utbrett problem i svenska församlingar, skriver Lars Gunther.

Att bomba Gaza som svar på Hamas attacker kommer aldrig skapa fred, skriver Lars Hedlin.

Stundtals har striden förts inför öppen ridå.

Måtte de kyrkgrenar som värnar medmänsklighet vara kraftigare än de som stödjer Donald Trump, skriver Lars Sjöstrand.

Hur kan slumpen och det naturliga urvalet tolkas? Går det fortfarande att tala om ändamålsenlighet och design? En finsk forskare som står mitt i den internationella debatten hjälper NOD att reda ut begreppen.

Lars Gunther kritiserar uttalande från trosrörelseledaren Jan Rosman.

Svenska värderingar, med sina individualistiska ideal, är inte alltid de rätta, skriver Lars Mörling.