06 maj 2021

En tidning på kristen grund83 resultat för ”Lars Sjöstrand, Taberg”

Måtte de kyrkgrenar som värnar medmänsklighet vara kraftigare än de som stödjer Donald Trump, skriver Lars Sjöstrand.

Ingen ifrågasätter att en man tar plats, men så fort en rörelse av kvinnor ställer sig upp och hävdar sin rätt då är de helt plötsligt bråkiga, skriver Daniel Holmgren.

Hur kan slumpen och det naturliga urvalet tolkas? Går det fortfarande att tala om ändamålsenlighet och design? En finsk forskare som står mitt i den internationella debatten hjälper NOD att reda ut begreppen.

Svenska värderingar, med sina individualistiska ideal, är inte alltid de rätta, skriver Lars Mörling.

Såväl ur evangeliserande som ur teologisk synpunkt leder motionen om ändrad visionsskrivelse hos Equmeniakyrkan fel, skriver Lars Gunther.

Oavsett var de finns har världen inte råd med några säkra zoner för islamistisk terrorism, skriver Lars Adaktusson.

Det kan aldrig rättfärdigas att man riggar en demokratisk församling, skriver Per-Inge Planefors.

Allvarliga frågetecken kvarstår efter märkliga påståenden från dem som anklagar mig för vilseledande information, skriver Lars Adaktusson.

Det sätt på vilket public service-bolaget lyfter fram apartheidstereotypen är inte baserat på sanning och relevans, utan på en åsiktsdriven journalistik som söker stöd för egna teser, skriver Lars Adaktusson.

Antalet livsstilsråd har nått rekordnivåer. Varför är det så och finns det risk att somliga råd inte blir till hjälp utan till stjälp, frågar Lars Johansson.