520 resultat för Larseric Nyberg

Stadsmissionen välkomnar pengarna, men konstaterar att behoven är större än vad pengarna räcker till.

Den avlidne irländska rebellen tänjde på religiösa gränser. Läste teologi, influerades av rastafari-rörelsen och konverterade till islam.

Att svälta ihjäl en döende, sövd patient är tillåtet i Sverige idag, men att behöva svältas till döds är ovärdigt ett land som Sverige, skriver Irène Nordgren.

Många starka kvinnliga röster på Gullbrannafestivalen 2023.

Tio år efter rörelsens jämställdhetsrapport • Pastorn Anethe Carlsson: Normen för hur en pastor ska vara har blivit ännu smalare.

Fredrik Wenell: Den palliativa vården ska vara garanterad.

Läs artikeln här: https://www.dagen.se/livsstil/2023/07/03/da-blev-det-sa-morkt-att-vi-inte-hade-nagot-att-hanga-upp-hoppet-pa/

Besked om cancer, en allvarlig olycka, och en församling som sade nej när hennes hjärta sa ja gav pingstpastorn Frida Nyberg stora inre och yttre sår.

(G) som i Gud, Tidningen Dagen, Frälsningsarmén, Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen bjuder in till sex intressanta seminarier. Se sändningarna från Almedalen här.

“Jag ska berätta om mina personliga gränsupplevelser”, säger religionshistorikern David Thurfjell.