16 juni 2021

En tidning på kristen grund966 resultat för ”Malin Cederberg, fd student vid Pethrusakademin, medlem i Skogakyrkan, Kungsängen”

Vi ska inte låta oenighet i politiska frågor slita isär oss utan enas kring det som förenar oss, skriver Malin Cederberg.

“Varför vill de, moralisterna, lägga sig i andra människors liv?” Helt enkelt för att vi älskar dem, skriver Felix Schavon.

Replik. Kyrkan har haft glädje av det momentum som folkrörelser som metoo, Black lives matter och Extincion Rebellion har gett, skriver André Casselbrant.

Nattvarden är en källa till kraft som kyrkan inte borde försvåra för troende att ta emot, skriver Arne Winerdal.

Upplevelserna jag gjort på Bjärka-Säby har fått mig att omvärdera mycket jag tänkt och trott, skriver Patrik Hagman.

Kontinuerliga konfrontationer med soldater och bosättare utgör en grogrund till palestiniers hat mot Israel, skriver Bo Härdne.

Tesen att religion och vetenskap skulle stå i nödvändig konflikt med varandra verkar inte längre giltig, skriver Ivar Gustafsson och Per Eriksson.

Tanken att kristendomen ligger till grund för nästan allt det vi uppfattar som gott är starkt förenklad, skriver Patrik Stålgren.

Kristna i väst borde fundera på hur vår människosyn och trovärdighet påverkas av vårt ställningstagande i Israel-Palestinakonflikten, skriver Bo Härdne.

Jag tror att vi ska vara försiktiga med att sätta likhetstecken mellan att lämna gemenskapen och lämna tron., skriver Gunnar Swahn.