09 maj 2021

En tidning på kristen grund495 resultat för ”Olof Edsinger, generalsekreterare SEA och ledarskribent Världen idag”

Jag känner inte någon enda kristen som inte vill “inkludera hbtq-personer i församlingen, skriver Olof Edsinger.

Att använda profetia som valpropaganda och röstfiske i ett politiskt val är hädelse och missbruk av Andens gåvor, skriver Stefan Swärd.

Olof Edsinger lyfter fram likheter och skillnader under rörelsernas framväxt i en kulturdebatt.

Olof Edsinger avslutar debatten om en kristen syn på Gamla testamentets bud.

Vi har ett ansvar att noggrant tänka igenom hur vi bäst kommunicerar budskapet om Jesus, skriver Stefan Gustavsson.

Den orättfärdiga manliga dominansen är en konsekvens av syndafallet, skriver Olof Edsinger.

Påtvinga inte afrikanska länder västvärldens abortpolitik, skriver Benedicta Lindberg.

Under jubileumsveckan för Dagen 75 år återpublicerar vi fyra ledare från 1940-tal, 1960-tal, 1980-tal och 2000-tal. Detta är den tredje.

Gapet mellan kvinnorörelsens och den bibliska världsbilden har vidgats. Som kristna kan vi inte ta över denna rörelses budskap rakt av, skriver Olof Edsinger i en debattartikel.

Krönikan “Se upp för kanskemannen” innehåller felaktiga, misogyna och oreflekterade formuleringar som jag hoppas att Dagen aldrig publicerar igen, skriver Lisa Minnhagen.