470 resultat för ”Rebecca Weidmo Uvell”

Birgitta Forsgren är död. Ingela och Anneli med familjer står bakom detta minnesord om henne.

Vem vågar rösta på någon vars grundläggande värderingar man inte känner till? skriver Markus Uvell.

“Mina egna ångestfyllda nätter blir begripliga i påskens ljus” -

Fredrik Wenell: Staten och kyrkan har olika uppgifter i händelse av krig.

Vad händer med den kristna pacifismen nu när Ryssland attackerar Ukraina? Tre kristna icke-våldsförespråkare har kommit till olika slutsatser.

Markus frågades ut om sin nyfunna kristna tro av en handläggare på Migrationsverket som bar slöja. Han ansågs inte genuin som kristen, men nu har hans fall fått en helt ny vändning.

Fiendekärleken bekräftas inte på en gång bekräftas av våra känslor, och är alltid en obekväm kärlek, skriver Ulf Bergsviker.

Inget mindre än väpnat motstånd kommer kunna förhindra Putin-regimens vidriga övergrepp, skriver Markus Uvell.

Roland Forsgren är död- Birgitta, Ingela och Anneli med familjer har skrivit detta minnesord om honom.

Vi behöver utmana bilden av församlingen som hjälpare och ta ytterligare steg för alla att bli delaktiga i gemenskapen, skriver Joseph Sverker och Magnus Sternegård.