07 maj 2021

En tidning på kristen grund



368 resultat för ”Robert Pikas, IT-entreprenör och filosof”

Vi behöver hitta verktyg för att förhindra att detta mänskliga beteende leder till att samhället går sönder, skriver Daniel Claesson och Robert Pikas.

Jag kommer aldrig be om ursäkt för den jag är, skriver Robert Hannah (L).

Vi behöver söka en livsstil där vi lägger ner de mänskliga vapnen och på nytt börjar gestalta Kristus mitt i denna värld, skriver Bo Nyberg.

I stället för att stoppa alternativen till förskola bör de uppmuntras och utvecklas, skriver Jonas Segersam (KD).

Jesus själv ger oss inte någon lista där vi kan pricka av tidstecken och se var i den yttersta tidens skeende vi befinner oss, skriver Hans Lindholm.

Till minne av Curt Åberg

Minnestext om pastor Roland Hellsten

Allvarliga situationer i både enskilda liv och hela samhällen har förändrats när Guds folk vänder sig till Herren och ber, skriver Fred Nyman.

Det finns oroväckande drag av fascism i Trumps politiska praxis, skriver Stefan Swärd.

Svenska värderingar, med sina individualistiska ideal, är inte alltid de rätta, skriver Lars Mörling.