3245 resultat för Susanne Urwitz, advokat

Jesper Eneroth (S) skrev motionen: Räkna med att jag fortsättningsvis kommer att pröva nya vägar, säger han till Dagen.

Kyrkoledarna argumenterade emot motionen till Svenska kyrkans högsta beslutande organ om att präster som inte viger samkönade par ska kunna avkragas.

Måste alla präster i Svenska kyrkan vara villiga att viga samkönade par? Nu pågår debatten på kyrkomötet.

Saman Yousefi är död. Anna Braw vid pennan har skrivit detta minnesord om honom, som fler av hans vänner och kollegor har skrivit under på.

Östlunds film, biskopens bok, rockartistens psalm - Kulturpanelen sammanfattar oktober.

Församling utmanade om åttagränsen under pandemin var förenligt med religionsfriheten. Nu har Justitiekanslern sagt sitt.

Rummet där Luther arbetade finns kvar. Så även den fläck på väggen som enligt sägnen tillkommit sedan Luther kastat sitt bläckhorn efter att han tyckt sig se djävulen.

Dagen frågar tio utvalda profiler på Bokmässan: Vilken litteratur väljer du för att få tröst? • "Predikaren", "Mediterar över ett bibelord", "Tomas Tranströmer", "Psaltaren", "John Grishams bok Testamentet".

Efter kritik från FN:s tortyrkommitté får konvertiten Abolfazl Abdoullahi stanna i Sverige.

Storbritanniens drottning avled på torsdagen. "Hon var någon att se upp till och uppmuntras av".