5681 resultat för Tommy Nilsson

C gick på tvärs mot partistyrelsens förslag. • Kyrkopolitiker mobiliserade och fick sin vilja igenom. • “Vi är många och vi är hängivna, vi som är engagerade för Centerpartiet i Svenska kyrkan”

Stadsmissionen välkomnar pengarna, men konstaterar att behoven är större än vad pengarna räcker till.

Slutreplik. Jesu ord om att vi ska behandla andra människor som vi själva vill bli behandlade innebär att vi omöjligen kan utvisa någon annan till förföljelse, skriver nio representanter för nätverket #rättilltro.

Och i det är yttrandefriheten en hörnsten, skriver Mats Selander, Kristna värdepartiet.

Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm får inte hindra klubbmärke.

Två av de iranska konvertiter som Dagen träffade i Vänersborg i våras har nekats uppehålltillstånd.

Att det gått 175 år sedan Sveriges första frikyrkoförsamling bildades, firades med pilgrimsvandring och gudstjänst i Vallersvik.

Två gånger har polisen fått fel när man inte velat tillåta koranbränningar. Nu har man nekat tillstånd till en planerad koranbränning i Malmö.

Initiativtagaren Lina Vikberg hoppas att ungdomarna ska trivas: ”Det är en fantastisk lokal i ett fantastiskt läge.”

”Det var som en käftsmäll att se det här.”