Teologiska högskolan i Stockholm vill ta bort ”teologiska” ur namnet

Teologiska högskolan Stockholm planerar att byta namn. Orsak: studenter som läser mänskliga rättigheter tycker att ”teologiska” är förvirrande.
– Inget är bestämt än men vi jobbar i den riktningen, säger rektor Owe Kennerberg.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Teologiska högskolan Stockholm, THS, har två utbildningsinriktningar, en i teologi och en i mänskliga rättigheter, MR. Många studenter som läser MR har uttryckt att namnet Teologiska är missvisande eftersom de inte har någon koppling till teologi.

Många missuppfattningar

– Det blir missuppfattningar. De som söker till programmet i mänskliga rättigheter undrar ofta om de måste läsa teologi, säger rektor Owe Kennerberg.

– Och de som tagit sin MR-examen tycker det är konstigt att det står ”Teologiska högskolan” i examensbetyget. Så det blir förvirrande.

Därför har skolan inlett en process där de starkt överväger att byta namn. Sedan flera år tillbaka har THS rättigheterna till namnet Högskolan Stockholm, och det namnet vill de nu försöka få in.

– Vi kompletterar det nuvarande namnet med ytterligare två namn. Vi behåller Teologiska högskolan Stockholm för vår teologiutbildning och försöker hitta ett annat namn för MR-utbildningen.

– Det övergripande namnet skulle då bli Högskolan Stockholm, förklarar Owe Kennerberg för Dagen.

Equmeniakyrkans styrelse och THS styrelse ställer sig positiva till namnändringen.

Är det MR-studenterna som bestämmer vad skolan ska heta?

– Nej, en enad studentkår uttalade sig för ett år sedan i den här riktningen så det är inte bara de som studerar mänskliga rättigheter som tycker så här.

Men blir det inte mer förvirrande med tre olika namn i stället för ett?

– Nej, det är väldigt vanligt på utländska lärosäten men visst blir det en process men detta är ingen jättestor sak.

Det teologiska programmet har 125 utbildningsplatser och MR-programmet 75 utbildningsplatser.

– Men söktrycket är högt på MR-programmet, högre än på det teologiska programmet, säger han.

Lättare på engelska

Nu utreds namnfrågan och i det arbetet ingår bland annat ta fram namnförslag och en ny grafisk profil.

– På engelska är det lite lättare. Då blir det Stockholm school of theology respektive Stockholm school of human rights.

– Så vad det landar i vet vi inte än. Vi tror att det kan vara klart i början på nästa år och i så fall skulle det nya namnet gälla med start läsåret 2018/19.

Teologiska högskolan Stockholm

Skolan bildades 1993 och är en sammanslagning av Betel- seminariet i Bromma, som var Svenska baptistsamfundets seminarium för utbildning av pastorer, och Teologiska seminariet på Lidingö, som var Svenska missionskyrkans motsvarighet.

Från början ägdes skolan av Missionskyrkan och Baptistsamfundet. 2008 kom Metodistkyrkan i Sverige in som delägare. De tre ägarsamfunden gick 2011 samman och bildade en gemensam kyrka, Equmeniakyrkan.

Sedan 1 januari 2014 drivs THS av Equmeniakyrkan.

Debatt