United: ”Kyrkan behöver reformeras om och om igen”

Går du hem från gudstjänsten och tänker på vad Gud har gjort för dig? Om inte, så behövs en reformation, säger Magnus Persson, pastor i pingstförsamlingen United i Malmö. I veckoslutet inbjuder United till en ”reformatorisk mötesplats” med brett ekumeniskt deltagande.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är fjortonde året i rad som konferensen United Open nu arrangeras, torsdag till söndag. Församlingen United i Malmö har de senaste åren gjort en förändringsresa från samtidsanpassad och pragmatisk till reformatorisk och luthersk. Och konferensen har hängt med i utvecklingen.

Kyrkans kännetecken

I år anknyter temat ”Reformera” också till 500-årsminnet av Reformationen. Luthers sju kännetecken för kyrkan lyfts fram: Ordet, dopet, nattvarden, syndaförlåtelsen, ämbetet, gudstjänsten och korset.

– Kyrkan behöver reformeras om och om igen. Reformation handlar om ett ständigt återvändande och återupprättande av kyrkans omistliga centrum – Kristus och hans korsgärning för oss. Inte främst att gå bakåt i historien, även om det är en självklarhet att lära av och förvalta kyrkans rika arv, säger Magnus Persson,

– Behovet av reformation är något som gäller för såväl folkkyrka som frikyrka i vårt land.

Omkring 200 personer, främst präster och pastorer från olika kyrkor och delar av Sverige, beräknas finnas med på konferensen dagtid, och fler lär ansluta vid exempelvis torsdagskvällens öppna lovsångsmässa.

Under konferensen är tanken att bredda det ”reformatoriska nätverk” som redan finns för församlingsbyggande och mission.

–  Reformationen ville inte bryta med kyrkan, utan återupprätta det som gått förlorat. Vi behöver förvalta och förstå att vi inte är första generationen som brottas med frågor i kyrkans historia. Sedan måste vi förkasta eller förvalta i ljuset av Skriften, säger Magnus Persson.

Mer än ”goda råd”

Han menar att det finns ett behov av att fördjupas i tron genom att gå tillbaka till centrum kring Jesus och hans kors, så att evangeliet inte bara blir ”goda råd” utan goda nyheter.

– Går jag hem från en gudstjänst tyngd av allt jag bör göra för Gud? Eller går jag hem uppfylld av allt Gud har gjort för mig? Vad som är lok och vad som är vagnar är avgörande. Evangelium handlar uteslutande om vad Gud har gjort för oss.