”Uppdrag granskning respekterar inte själavårdsrummet”

Staffan Orrdal, kontraktsprost i Falkenberg, är en av flera präster som varnar för att Uppdrag gransknings dolda inspelning av själavårdssamtal med präster kan drabba oskyldiga.– De svagaste och mest utsatta i samhället riskerar att råka illa ut, säger han till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Präster och diakoner i Falkenberg, genom kontraktsprost Staffan Orrdal, har med anledning av Uppdrag gransknings kommande tv-program skrivit ett öppet brev.

”Bönen och att be för varandra är grundläggande för vår tro. Vi ser det därför som ett klart övergrepp att utge sig vara en person som i förtroende och i nöd säger sig lida av sina homosexuella tankar, och vill prata om detta i ett själavårdande samtal och samtidigt spela in detta med dold mikrofon/kamera”, skriver de bland annat.

I tv-programmet, som preliminärt ska sändas 28 maj, figurerar bland annat kyrkoherde Per Engström. Han tillhör Falkenbergs kontrakt och med brevet vill kollegerna visa sin oro över konsekvenserna av SVT:s metoder.

”Historiskt ett skyddat rum”

– Själavårdsrummet har historiskt setts som ett skyddat rum av både själasörjare och konfident. I dag vet vi att åtminstone ett sådant samtal, som har spelats in med dold mikrofon, har ägt rum i ett skyddat rum, säger Staffan Orrdal, som menar att SVT därmed har gjort en tydlig markering.

– SVT ser inte själavårdsrummet som ett skyddat rum. Och därför kan man på goda grunder säga att präster och de som söker samtal framöver vet att SVT inte respekterar det som ett skyddat rum.

I det öppna brevet konstaterar prästerna och diakonerna att de känner en stor oro för själavårdssamtalets status. De skriver också att de i första hand inte ser sig själva som drabbade – där­emot pekar de på de ”mest utsatta, minsta och svagaste i samhället”. Vem bär ansvar för detta?, undrar de.

– En människa ser kanske samtalet med prästen som sista vägen ut. Det är inte ovanligt att samtalen bokstavligen handlar om liv och död. Och skulle en enda människa avstå från att träffa en präst på grund av SVT:s sätt att arbeta tycker jag att det vore fruktansvärt, säger Staffan Orrdal.

Han menar att det hundraprocentiga förtroendet för det skyddade rummet nu har naggats lite i kanten. Dessutom oroas han över att prästerna kan bli mer försiktiga gentemot människor som kommer till själavårdande samtal. Därmed menar han att förtroendet riskerar att minska från båda håll.

– Jag anar att det inte är något som redaktionen funderade på innan de påbörjade sitt arbete.

Träff med Sveriges biskopar

I tisdags träffades Svenska kyrkans biskopar. Under mötet tog de bland annat upp frågan om Uppdrag gransknings arbetsmetoder. Falkenbergs kontrakt ingår i Göteborgs stift och biskop Per Eckerdal sa tidigare i veckan till Dagen att ”det finns en uppenbar risk att det (filmning med dold mikrofon/kamera) rubbar människors tillit till det tysta rummet”.

Per Eckerdal gick inte att nå för en kommentar under går­dagen. Men hans pressekreterare Lasse Bengtsson säger till Dagen att biskoparna inte har planerat något gemensamt uttalande för närvarande utan vill avvakta tills det aktuella tv-programmet sänts.

Nöjd med stöttningen

Enligt Staffan Orrdal har kontraktet en dialog på lokal nivå och han hoppas att det öppna brevet ska förklara hur de anställda tänker.

– Men det är också bra att biskoparna för en dialog och om de kan göra ett gemensamt uttalande på riksplanet så är det självklart bra. Hittills känner vi oss ändå nöjda med den stöttning som vi har fått från stiftet, säger han.

Fakta:

Efter nyår blir flera präster i Svenska kyrkan uppsökta av en person som säger sig vilja ha själavårdande samtal för sin homosexuella läggning. Personen återkommer vid ytterligare ett tillfälle i minst ett av fallen. I början av april konfronteras prästerna av Uppdrag gransknings tv-team som avslöjar att själavårdssamtalen har varit fejkade och att de har spelats in med dold utrustning. Prästerna får samtidigt frågor om det går att ”bota homosexualitet”.