"Attentatet var mot hela den kristna befolkningen i Syrien"

Självmordsattacken som riktades mot patriark Afram II riktade in sig på hans ämbete, och allt vad det står för, menar Josef Aslan, från syrisk-ortodoxa ungdomsförbundet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Vad betyder det att ett terrorattentat riktas mot den syrisk-ortodoxa ledaren i Syrien? Josef Aslan från syrisk-ortodoxa ungdomsförbundet i Sverige berättar för Dagen att det hela handlar om mer än patriarken som person. Attentatet handlade mer om det som han symboliserar.

– Det här var ett attentat riktat mot hela den kristna befolkningen i Syrien, inte mot patriarken som person, utan det är hela fundamentet för den kristna närvaron man vill komma åt genom att attackera ledarna.

Josef Aslan jämför med folkmordet i nuvarande Turkiet mot kristna minoriteter för drygt hundra år sedan, och hur man där på ett utstuderat sätt gick till angrepp mot ledarskapet.

– Det är samma intention nu, skräm bort ledarna så skrämmer du bort hela den kristna befolkningen.

Josef Aslan tror att om självmordsbombaren hade lyckats, hade det sänt en signal till kristna runtom i Mellanöstern, inte bara i Syrien. Han berättar att patriarken är en viktig symbol för kristen närvaro i regionen, och att han förutom en religiös ledare också blivit något av en politisk ledare som tar upp de kristna minoriteternas rättigheter.

Påverkar det här syrisk-ortodoxa i Sverige?

– Självklart. Patriarken är en symbol för hela vår nation. Vi har inte någon mark, men vi har vår patriark, säger Josef Aslan, som själv använder beteckningen syrianer i sammanhanget.

Hur vet du att attacken var riktad mot patriarken?

– Den skedde i direkt anslutning till en ceremoni som patriarken själv ledde, säger Josef Aslan, som dagen efter attacken närvarade då den syrisk-ortodoxa ärkebiskopen i Sverige, Benjamin Attas, via telefon samtalade med patriarken.

Josef Aslan berättar också att gärningsmannen ska ha klätt ut sig för att likna en präst, för att på så sätt kunna komma in i lokalen där patriark Afrem II befann sig.