Bibelordet

Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd.

2 Timotheosbrevet 1:9

Dagens tanke:

Gud kallar oss alltså inte efter det att vi visat oss värdiga uppdraget, utan enbart på grund av sin egen övertygelse om att vi passar för det. Våra misslyckanden och brister verkar han över huvud taget inte ta in i bilden.

Tidigare bibelord

Dagens poddar