03 augusti 2021

En tidning på kristen grund234 resultat för ”Engelska kyrkan”

Arbetet i Engelska kyrkan med att få till en större etnisk mångfald stötte genast på problem. Det blev för dyrt att genomföra vissa av de föreslagna åtgärderna.

Målet är att 30 procent av prästerna i Engelska kyrkan ska tillhöra någon etnisk minoritet, enligt ett läckt dokument. Inspirationen till kyrkans förslag har hämtats från Black Lives Matter-rörelsen.

En sundare atmosfär på nätet. Det vill Engelska kyrkan uppnå med riktlinjer för hur man ska bete sig på sociala medier.

Tanken är att underlätta för församlingar med många kyrkor och få gudstjänstbesökare.

Över 100 nya församlingar i särskilt utsatta områden runt om i England. Det ska Engelska kyrkan plantera de närmaste åren i en satsning som presenterades i förra veckan.

Inom kort kommer en kampanj lanseras där kyrkan företrädare vädjar om att Storbritannien ska göra sig av med sin kärnvapenarsenal.

Vifta inte undan de allvarliga konsekvenserna av pornografi, skriver Göran Fäldt.

Pandemin utmanar oss att tänka nytt. Våra grundläggande trossatser om sakramenten har däremot inte ändrats, skriver prästen Omar Ud-Din.

"Bra gjort att han pratar så öppet om sin kristna tro."

Ärkebiskop Justin Welby ber om ursäkt efter utredning om före detta biskops handlingar.