Därför sågas kyrkans nya handbok

Oron och besvikelsen över arbetet med ny kyrkohandbok är stor bland många kyrkomusikintresserade. Nu kräver nästan 900 personer att processen görs om.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Vi vädjar till de ansvariga att de ska stanna upp och lyssna på oss, klargör Peter Lundborg, Sveriges kyrkosångsförbunds styrelseordförande samt initiativtagare till uppropet.

– Vi kan inte ha en kyrkohandbok som har tagits fram utan att alla de som jobbar med de här frågorna har rådfrågats, säger han till Dagen.

Formellt kommer uppropet att överlämnas till Svenska kyrkans biskopsmöte samt kyrkostyrelsen i morgon. Att det sker under kyrkomötet är inte någon slump. Dels väljs kyrkostyrelsen av kyrkomötet, dels vill undertecknarna att frågan ska upp på bordet när kyrkomötet är samlat.

”Viktigt att ropa högt nu”

Redan tidigare i år framförde bland annat Kungliga musikaliska akademien, som Dagen har skrivit om, svidande kritik mot det nya förslaget.

Men trots att arbetet ändå har gått vidare menar Peter Lundborg att det inte är för sent att reagera.

Och när företrädare för Domkyrkoorganisternas förening, Föreningen svenska tonsättare, Kungliga musikaliska akademien, Kyrkomusikernas riksförbund och Sveriges kyrkosångsförbund samt 864 enskilda personer, däribland flera biskop emeritus, nu gemensamt uppmanar de ansvariga att tänka om utgår Peter Lundborg från att synpunkterna inte viftas bort.

– Jag förutsätter att de har en god vilja och lyssnar på oss. Men det är viktigt att vi ropar högt nu, annars blir det för sent.

Är du förvånad över att så många har valt att skriva under uppropet?

– Ja, med tanke på att det på sätt och vis var ett ganska oorganiserat initiativ är jag överraskad över att vi fick ett så pass brett och starkt stöd. Allt började med att jag skickade ut ett vanligt mejl, men det fick snabbt spridning i sociala medier. Uppenbarligen finns det ett uppdämt behov av att säga ”Lyssna på oss!”.

I ett svar till undertecknarna skriver ärkebiskop Antje Jackelén, tillsammans med kyrkostyrelsens första och andre vice ordförande, att det nuvarande handboksförslaget har varit ute på remiss och att majoriteten av de 640 inkomna svaren var positiva. Men trots att ärkebiskopen samtidigt erkänner att det har framförts tydlig kritik mot den musikaliska delen av handboksförslaget, menar Peter Lundborg att kritiken tonas ned.

– I många av de 640 svaren hade man inte ens valt att svara på frågorna som var kopplade till musiken. Att svaren sammantaget var positiva till förslaget säger alltså inte så mycket om den musikaliska delen.

Lyssnat på kritiken

Antje Jackelén skriver också i svaret på Kyrkans tidnings hemsida att de har tagit till sig av kritiken och att den musikaliska kompetensen i revisionsarbetet har förstärkts. Som exempel nämner hon ett seminarium med bland annat representanter för musikinstitutioner som ägde rum i augusti i år.

– Men de som var där menar att det var ett grundläggande seminarium som man egentligen skulle ha haft för 2–3 år sedan. Antje Jackelén tar också upp förändringar när det gäller notering och textunderläggning, men vår kritik är mycket bredare än så, säger Peter Lundborg.

Varför 2017?

Avslutningsvis skriver företrädarna för kyrkostyrelsen att de ser fram emot att ”ta emot en ny kyrkohandbok 2017, då vi firar 500 år av reformation”.

– Fast vem är det egentligen som frågar efter att det ska ske just 2017? Är det inte bättre att vänta till 2019 och att vi då får en kyrkohandbok som vi faktiskt kan vara stolta över, undrar Peter Lundborg.

Läs fler artiklar om den nya kyrkohandboken

Alla tidigare artiklar
Nuvarande kyrkohandbok.

Nuvarande kyrkohandbok.

Foto: Josefin Casteryd
[x]

Kan musiken få dig att stanna hemma från kyrkan?

Kan musiken få dig att stanna hemma från kyrkan?

Ja
Nej

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)

0 röster