08 maj 2021

En tidning på kristen grundSvenska kyrkan

Svenska kyrkan är Sverige största kristna samfund, med cirka 5,9 miljoner medlemmar och över 1 300 församlingar. Svenska kyrkan är ett lutherskt samfund, och skildes från den svenska staten år 2000. Här hittar du de senaste artiklarna som Dagen skrivit om Svenska kyrkan.

Ett trossamfund har en bekännelse som står fast, skriver Amanda Carlshamre och Hans-Olof Andrén.

I stället för att engagera oss partipolitiskt i Svenska kyrkan borde vi fråga oss: Är det här rätt väg för kyrkan, skriver Gunnar Hyltén-Cavallius.

I takt med att kunskaperna i svenska blir sämre försvåras möjligheterna att förkunna evangelium, skriver Gunvor Venngren och Kjell O Lejon.