Debatt

Underblås inte hat mellan muslimer och kristna

Torsdagen den 11 september 2003 i Nya Dagen förekommer en artikel med rubriken ”Terrorn avslöjar ondskans agenda”.Efter en presentation av Mark A Gabriel, som påstår sig ha varit imam och sedan konverterat till kristendomen, kommer ett stycke där Nya Dagens skribent räknar upp ”dagens våldsamheter” ur en nyhetssändning, som om allt världens våld kommer från muslimer. Detta är orättvist, fördomsfullt och förtal mot oss muslimer.I intervjun med Mark A Gabriel påstår han att ”terroristattackerna är islams sanna ansikte, understödda av verser i Koranen”. Det är absurt och grundlöst att säga detta om Koranen. I islam är mänskligt blod heligt i alla lägen. Koranen fastslår: ”Om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv,  skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet.” (5:32)Att anklaga muslimerna för att vilja ”erövra världen” i ett ”heligt krig” baserat på ”Koranens mål” är oärligt och avsiktligt vilseledande. Islam förbjuder tvång i accepterandet av religionen (K 2:256) och förbjuder också angrepp: ”Samarbeta för att befrämja rättrådighet och fromhet, och slut er inte samman för att befrämja synd och angrepp.” (K 5:2).Emellertid tillåter islam strid i självförsvar, mot ockupation och förtryck, och för deras del som blivit fördrivna med våld från sina hem: ”Kämpa för Allahs (Guds) sak mot dem som för krig mot er, men överskrid inte gränserna, Allah älskar sannerligen inte angripare.” (K 2:190)Det ofta missförstådda och överanvända begreppet jihad betyder bokstavligen ”kamp” och inte ”heligt krig”. Jihad, som ett islamiskt begrepp, kan finnas på ett personligt plan – en inre kamp emot ondska inom en själv; en kamp för anständighet och godhet på det sociala planet; eller en kamp på slagfältet när det är nödvändigt.Islam kan inte klandras för att enskilda personer har utövat terror i islams namn. Detta kan vi se hos både kristna, judar och andra med andra religioner och ideologier då extrema personer utövar våld i en religions namn.Ska man dra slutsatsen att Bibeln eller kristendomens lära understödjer perversiteter och våld då man läser om att präster förgriper sig sexuellt på små barn och man blundar för detta i många församlingar, eller att kristna dödar varandra på Nordirland? Ska kristendomen beskyllas för Oklahomabombningen som utfördes av en kristen fundamentalist?Islam utmålas som ett stort hot mot hela västvärlden. Nya Dagen citerar Mark A Gabriel som talar om ”islams ondskefulla agenda” och att ”européerna måste förstå att islams lära ser även dem som fienden”! Vi är chockade över att en kristen tidning i Sverige publicerar sådan här hatpropaganda och absurda anklagelser mot muslimer.Attacken den 11 september, där en hel del muslimer också dödades, var en chock även för muslimerna. Varför anklagas islam för detta? Detta är ett dåd som begåtts av ett fåtal individer. I Bosnien dödades 250 000 civila muslimer och 40 000 muslimska kvinnor våldtogs mellan 1992 och 1995 av de kristna serberna och kroaterna. Kort därefter upprepades samma sak i Kosovo där 25 000 muslimer dödades. Här handlade det inte om ett fåtal individer, utan om statsstött folkmord. I äldre tider förde de kristna sitt ”heliga” korståg mot islam där 60 000 muslimer massakrerades bara i Jerusalem år 1187.Vilka ”katastrofala konsekvenser” kan islam få för väst? Islam är en fredlig religion med tydliga ramar för hur en människa ska vara enligt Gud.Islams lära ser inte ickemuslimer som fiender, tvärtom står det i koranen att Gud har skapat människor av olika raser för att vi ska lära känna varandra (49:13). Faktum är att det är de europeiska ”kristna” länderna som erövrat, ockuperat och koloniserat alla muslimska länder utom tre (ända fram till tidigt 70-tal). De plundrade ländernas tillgångar, dödade miljontals muslimer och kidnappade hundratusentals eller miljontals muslimer från Afrika och sålde dem som slavar till kristna ”ägare” i väst. Bara Gud vet hur många av dem som dog i fångenskapen.På grund av de grymheter som kristna begått mot muslimer sedan 1187 kan man undra vem som behöver frukta vem? Trots allt detta har muslimer lärt sig att glömma och förlåta.Mark A Gabriel uppmanar i slutet av artikeln västvärldens regeringar att ”försvara sina medborgare” mot muslimerna! Är inte muslimer, inklusive de tusentals infödda svenskar som har konverterat till islam, också medborgare?Det är olyckligt att Nya Dagen ger röst åt en kristen med grundlösa och farliga åsikter mot islam och muslimer. Vi tycker att Nya Dagens artikel uppmanar till fientlighet och intolerans mot muslimer i Sverige och främjar hets mot folkgrupp och segregation mellan människor i samhället. Vi hoppas att detta inte ska upprepas.Vi vill uppmana Pingstkyrkan att ställa in föreläsningsserien med Mark A Gabriel för att inte underblåsa hat och intolerans mellan kristna och muslimer i Sverige.Mostafa Malaekah, författare, ordförande i Islamiska MediakommitténMariam Elbornsson, språkrör, Islamiska MediakommitténSvar direkt:En tidning måstebetrakta sin samtidNya Dagen har ingen anledning att försvara oförrätter som gjorts i Jesu namn. Kristna i alla generationer har en kollektiv skuld till det muslimska folket.Historiska misstag – hur tragiska de än är – hindrar oss dock inte att betrakta vår samtid. Och när en stor kristen församling inbjuder en pastor som sett islam inifrån har Nya Dagen en uppgift att ta reda på hans budskap.I artikeln framgår det klart att det bara handlar om en liten minoritet som använder Koranen som bränsle för våld och konflikter. Att förneka detta är lika allvarligt som att förneka de kristna övergreppen.Redaktionen
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig