Debatt

Arborelius och Jackelén: Ett viktigt ekumeniskt tecken

Om en knapp månad har svensk kristenhet möjlig­heten att tillsammans med påven och Lutherska världsförbundet vittna om Jesus Kristus så att världen kan tro. Det skriver Anders Arborelius och Antje Jackelén.

Femtio år av dialog mellan katoliker och lutheraner fortsätter bära synlig frukt. År 1999 undertecknades ”Gemensam deklaration om rättfärdiggörelseläran” som slog fast att denna stora stridsfråga alltsedan reformationen inte längre får skilja kyrkotraditionerna åt.

År 2013 kom skriften med den löftesrika titeln "Från konflikt till gemenskap". För första gången på 500 år har vi en gemensam historieskrivning, en bild av vad som varit skiljande och inte längre är det, samt av vad som fortfarande skiljer oss åt.

Skriften mynnar ut i fem gemensamma­ åtaganden, som kulminerar i uppmaningen att katoliker och lutheraner gemensamt­, i ord och handling, ska vittna om Guds nåd i världen.

Allt detta förarbete har berett vägen för en händelse i Sverige som kan bli historisk. Den 31 oktober 2016, på 499-årsdagen av det som räknas som reformationens startpunkt, kommer för första gången någonsin de högsta ledarna för Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet att uppmärksamma reformationen gemensamt. Påven och Lutherska världsförbundets ledning är alltså inte gäster utan värdar för evenemanget i Lund och Malmö i år.

Påven Franciskus, Lutherska världsförbundets ordförande Munib Younan och generalsekreterare Martin Junge kommer att leda en gemensam gudstjänst i Lunds domkyrka. Den kommer att kunna firas samtidigt på Malmö arena dit påven tillsammans med ledningen för Lutherska världsförbundet och andra ekumeniska gäster kommer för att fortsätta gemenskapen på temat "Tillsammans i hopp".

Arenaeventet betonar hur vi gemensamt kan och måste vittna för världen om Guds barmhärtighet. Det ska vi göra i ord och handling. Som ett konkret tecken på det kommer den katolska hjälporganisationen Caritas Internationalis och Lutherska världsförbundets World Service att knyta starkare band i ett gemensamt memorandum. Förenade av dopets löften samlas vi med många internationella gäster kring globala utmaningar som fattigdom, klimat och migration för att tillsammans väcka och stärka hopp.

Till glädje för Sveriges och grannländers katoliker har påven bestämt att stanna ytterligare en dag för att fira en mässa den 1 november. Även om nattvardsgemenskap ännu inte är verklighet mellan katoliker och lutheraner, trots att den är efterlängtad av många, är det vår bön att det gemensamma uppmärksammandet 31 oktober och mässan 1 november blir ett ekumeniskt tecken.

Detta är ingen självklarhet. På ekumenikens väg finns det också hinder, men vi hoppas att det som nu står för dörren ger energi åt det ekumeniska arbetet i vårt land och att det därutöver sänder uppmuntrande och hoppingivande signaler över hela världen. Tillsammans med påven och Lutherska världsförbundet har svensk kristenhet här en möjlighet att vittna om Jesus Kristus så att världen kan tro (Joh 17:21 ). Låt oss ta vara på den möjligheten och be och arbeta för evangeliets sak!

Anders Arborelius­, biskop i Stockholms­ katolska stift

Antje Jackelén­, ärkebiskop i Svenska kyrkan

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig