Debatt

SD: Kampen är mot dem som vill rasera Sverige

Motsättningen handlar inte om var man är född, hudfärg, religion, kön och så vidare utan det handlar om en kamp mellan dem som vill bygga landet Sverige och dem som vill rasera det, skriver tre debattörer från SD i en replik.

Peter Halldorf skriver (Dagen 13 juli) att det i dag talas mer om migrationen som ett problem än som en möjlighet. Det Halldorf missar är att det som kritiseras är en illa förd migrationspolitik – inte en kontrollerad migration i sig. Sverigedemokraterna har många gånger också talat om det positiva som kan komma ur migration och det kommer alltid, även om vi får bestämma, förekomma migration över gränser, även till Sverige. Om det inte går att diskutera migrationens nivå, hur vi mest effektivt hjälper utsatta flyktingar och konsekvenser för samhället, utan att vi delar in människor i onda och goda börjar migrationsdebatten för att låna Halldorfs uttryck "närma sig avgrunden".

Läs mer: Peter Halldorf: Svenska migrationsdebatten närmar sig avgrunden

Att migrationsdebatten vänt i Sverige handlar om att människor i det verkliga livet märkt konsekvenserna av en ansvarslös migrationspolitik. Utsatta utanförskapsområden med en ökad kriminalitet och otrygghet inte minst för kvinnor, en oro för ökad närvaro av extrem islamism, svårigheter i svenska skolor gör att människor oroas. Bland dem som oroas finns också många med utländsk bakgrund där flera är aktiva medlemmar i SD. Många av dem ser Sverigedemokraterna som sitt enda hopp. Motsättningen handlar inte om var man är född, hudfärg, religion, kön och så vidare utan det handlar om en kamp mellan dem som vill bygga landet Sverige och dem som vill rasera det.

Halldorf använder kung Jojakim från Jeremia 22 som ville leva i lyx och överflöd som en metafor för politiker som vill värna en välfärd på en rimlig nivå för invånarna i Sverige. Menar Halldorf verkligen att det går att jämföra en kung som var förtjust i påkostad inredning och lyx med en önskan att cancersjuka inte ska behöva dö i väntan på vård, att pensionärer i Sverige ska ha råd att köpa den medicin de behöver, att små barn ska slippa vänta 14 timmar på akuten för att få hjälp, att kvinnor ska slippa föda barn i en bil eller att barn med funktionshinder ska få rätt till ett värdigt liv? Att likställa dessa behov med onödig lyx för en kung är en orimlig jämförelse och ett hån mot utsatta människor i dag. Varför skulle en orättfärdig behandling av dessa medlemmar i den mänskliga gemenskapen vara bibliskt korrekt enligt Halldorf, om man bara samtidigt stödjer en illa förd migrationspolitik?

Det står även att kung Jojakim utnyttjade obetald arbetskraft. Sverigedemokraternas politik är raka motsatsen till detta då vi vill värna skäliga löner och trygga kollektivavtal som också är en del av den svenska välfärden.

Slutreplik: Peter Halldorf: Guds rike sträcker sig bortom nationsgränser

Vi instämmer med Peter Halldorf i att det är förenligt med kristendomen och att stå nära Gud att värna den svages och fattiges rätt. Vi instämmer däremot inte i att det endast är genom nuvarande och tidigare migrationspolitik som det är möjligt. Socialdemokraterna vill exempelvis prioritera att satsa resurser på att vuxna män från Afghanistan utan asylskäl ska få stanna i Sverige och Sverigedemokraterna vill dels prioritera flyktingarna som inte haft möjlighet att ta sig till Sverige och lever i mycket utsatta förhållanden samtidigt som vi även värnar sjuka, barn och gamla i Sverige. Vad är det som säger att det första alternativet är mer gudfruktigt än det andra?

När vi har besökt andra länder såsom Jordanien och Libanon och sett situationen där har vi blivit illa berörda och frustrerade över tanken på hur otroligt mycket mer vi skulle kunna göra om vi satsade mer pengar på internationell flyktinghjälp. Sverigedemokraterna vill hjälpa människor på flykt, men vi vill göra det på ett mer effektivt sätt.

Vi har även kontakt med flera kristna från mellanöstern och flera inom SD har personligen träffat och pratat med den syrisk-katolske patriarken Ignatus Josef III Younan som har tackat SD och vår stiftelse Hepatica för vårt engagemang till stöd för förföljda kristna i mellanöstern. Han uttryckte vikten av ökat stöd till dem i deras hemländer där de med sina rötter och tusenåriga kulturarv har sitt hjärta och sin själ. Sverigedemokraterna har genom stiftelsen Hepatica samlat in pengar för att stötta flyktingar i Libanon och vi har samlat in 70 000 kronor till stöd för att bygga upp ett apotek i den kristna byn Maaloula.

Vi kristna bör förena oss i kampen att sprida trons budskap och kämpa för bevarandet av den kristna värdegrunden och kulturarvet i Sverige samt i stödet för förföljda kristna i stället för att splittras på grund av missuppfattningar.

Julia Kronlid, vice partiordförande (SD)

Aron Emilsson, talesperson i trossamfundsfrågor (SD)

Alexander Christiansson, riksdagskandidat (SD)

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig