15 juni 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Åke Bonnier: Starkt berörd av att läsa ert brev

Vi behöver kämpa för en humanare flyktingpolitik, skriver biskop Åke Bonnier i ett svar till ungdomsgruppen i Tidaholm.

Tack för ert öppna brev och tack för ert livsviktiga engagemang! I en tid när det ibland sägs att medmänskligheten är satt på undantag är det starkt berörande att läsa ert brev. Vårt samhälle och vår kyrka behöver just ett sådant engagemang som också är en konsekvens av den kristna tron.

De senaste åren har flyktingfrågan skakat om hela Europa och inte minst vårt land. Krig och konflikter som utspelas långt bort har plötsligt kommit nära. Vi får möta och lära känna människor som hos oss sökt en fristad undan krig och våld.

Läs mer: Ring i klockorna, biskopen!

Tyvärr får vi också uppleva hur många flyktingar får ett utvisningsbeslut. Detta trots att de är på väg att integreras i vårt samhälle med vänner, utbildning och kanske arbete. Vi är många som blir upprörda över sådana beslut, och vi behöver kämpa för en humanare flyktingpolitik.

Däremot är det svårt att veta hur den kampen förs effektivast. Som kyrka arbetar vi på många olika sätt, bland annat genom Sveriges kristna råd som består av väldigt många kristna trossamfund. Rådet uppvaktar regelbundet olika instanser om flyktingärenden och försöker bilda opinion för ändrade lagar. Inte minst har man agerat för att stoppa avvisningar till Afghanistan och jag är glad för detta viktiga engagemang som jag självklart ställer mig bakom.

Jag tänker på en psalm som ni känner väl och där tredje versen lyder ”och ändå är det murar oss emellan och genom gallren ser vi på varandra. Vårt fängelse är byggt av rädslans murar. Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag”. (Sv.Ps 289:3) Den beskriver på många sätt det samhälle som vi lever i.

Jag vill därför uppmana er och alla människor av god vilja i vårt stift att tillsammans med mig stå upp för ett samhälle där vi ser på varandra som systrar och bröder oavsett etnisk härkomst, religiös bekännelse och sexuell identitet och där vi på det sättet är med och river ”murar”. Låt oss be och arbeta för ett samhälle präglat av medmänsklighet och ömsesidig respekt och kärlek och aldrig ge upp den kärlekens väg som Jesus själv utmanar oss att vandra!

Åter igen: Tack för det ni gör! Det betyder mycket!

Åke Bonnier, biskop i Skara stift

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar