06 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Birgitta Hägg: Även svenskar måste integreras

Integration innebär att nya delar ska fogas ihop till något nytt. Svenskfödda har alltså ett lika stort ansvar som de invandrade att integreras, skriver Birgitta Hägg.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar