Bibeln är tydlig i äktenskapsfrågan

Kan församlingen då bejaka en homosexuell människa? JA! Kan församlingen då välsigna en sam- eller enkönad förening? NEJ! Men Gud är kärlek.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

På sin hemsida skriver de tre ledarna för det nya samfundet Equmeniakyrkan: ”Vi vill att det ska vara möjligt för par av samma kön att gifta sig i kyrkan”. Så tydligt och positivt har ingen samfundsledare uttalat sig. Samtidigt skriver de att detta är ingen ny linje man driver och att det är de lokala församlingarna som tar ställning i frågan. Dessa ledare glider undan sitt ansvar anser jag. En samfundsledares uppgift är att stödja, samla och vägleda den enskilde och församlingarna. Det är uppenbart i vilken riktning Svensson, Alkholm och Camnerin vill föra det nya samfundet i denna fråga. Vill församlingarna ledas i den riktningen?

Kyrkan/församlingen har haft en klar hållning genom tiderna i frågan om människans sexuella läggning och sexualliv då man stått stadigt på bibelordet. Gud har skapat människan i en heterosexuell kontext – till man (zâkâr = manligt) och kvinna (nékebâ = kvinnligt) skapade han dem (1 Mos 1:27). Och de skall bli ett (echad = två blir ett) kött (1 Mos 2:24). Det är grunden för äktenskapet som också Jesus hänvisar till i Matt 19:4,5 och Paulus i Ef 5:30.

Jag vet att det finns olika syn på vissa bibelställen, men jag har inte funnit ett enda som är positivt till en homosexuell livsstil eller för ett samkönat (språkvårdare säger enkönat) äktenskap. Kan församlingen då bejaka en homosexuell människa? JA! Kan församlingen då välsigna en sam- eller enkönad förening? NEJ! Men Gud är kärlek. Ska då inte en kristen bejaka all kärlek? Det finns minst fem olika innebörder av begreppet kärlek i Nya testamentet, men ordet för den sexuella kärleken, eros, finns inte. Har Gud inget med den att göra? I allra högsta grad! Men den har gränser för att skydda människan. Gud bejakar inte allt vad vi kallar kärlek.

Varför ändras kristnas synsätt i denna fråga? Inte är det för att man hittar trovärdigt stöd i Bibeln. Snarare är det samhällstrycket som påverkar kyrkorna att ändrar sig. Är det så då kan församlingarna få det svårt att utföra sitt uppdrag.

Claes-Göran Bergstrand,

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.