Hela människan: Gårdsförsäljning hotar öka riskbruk

Ytterst handlar det om förutsättningarna för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik, skriver Anders Persson och Frank Åkerman, Hela människan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Systembolagets vd Magdalena Gerger skickade den 20 september ett öppet brev till Sveriges riksdagsledamöter angående gårdsförsäljning av alkohol.

Diskussionen om gårdsförsäljning av alkohol har fler bottnar än vad enskilda vinbönder lyfter fram – i eget syfte. Vi vill därför bredda samtalet och lyfta frågan om riskbruk, i alla åldrar.

I början av 1800-talet var Sverige och många andra länder mycket hårt drabbade av alkoholmissbruk. Hembränning var tillåten och brännvinet flödade, det förekom till och med att delar av lönen kunde utgå i form av brännvin. Man uppskattar att alkoholkonsumtionen kan ha varit tre till fem gånger högre än i våra dagar. Detta medförde stora problem, speciellt för kvinnor och barn i familjer där männen var alkoholiserade. Inför en folkomröstning om ett allmänt alkoholförbud, som skulle hållas i augusti 1922, bildades Riksutskottet för de kristnas förbudsrörelse, som är grunden för organisationen DKSN – De kristna samfundens nykterhetsrörelse – som i dag kallas Hela människan.

1800-talets utbredda missbruk är historia men historien kan upprepas. Debatten kring gårdsförsäljning av alkohol är viktig men inte i relation till frågan om en levande landsbygd. Det finns alltid mängder av försvar för det ena eller andra beslutet. Beroende på vilken linje man företräder så speglar det sig i argumentationen. Så även i detta fall.

Ytterst handlar det om förutsättningarna för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik. Ett antal vinbönder med en produktion i begränsad omfattning kullkastar inte den svenska folkhälsan, men i längden påverkas alkohol­monopolets möjligheter att vara en sund alkoholpolitisk aktör där målet är att begränsa den totala alkoholkonsumtionen.

Vi har i dag en försäljning utan vinstintresse med ett stort fokus på ansvaret i all form av alkoholförsäljning. Systembolagets tre instrument – tillgänglighet, pris och reglerad marknadsföring – är de mest effektiva sätten för att minska alkoholkonsumtionen, enligt världshälsoorganisationen WHO.

Alkoholforskningen är viktig. Den bygger på kunskap om hur alkoholen påverkar oss alla. Systembolaget stödjer i dag ett stort antal alkoholforskningsprojekt som får medel via ett oberoende alkoholforskningsråd. Sedan 2005 finns även dotterbolaget IQ, som helt oberoende från moderbolaget arbetar för ett smartare och sundare förhållningssätt till alkohol i det svenska samhället. Hela människan och IQ har genomfört utbildningar och en konferens för att belysa frågan om ungas alkoholvanor och risker med ovanor.

 

Läs mer: Staffan Lake: Gårdsförsäljning av vin vore bra för Sverige

Läs mer: Elisabeth Sandlund: Lagom är bäst i alkoholpolitiken

 

Alkohol är ett folkhälsoproblem som kostar många miljarder varje år – därtill skador, sjukdom och våld i alkoholens spår. Inom Hela människan möter vi barn och ungdomar som växer upp i familjer där någon missbrukar alkohol. Vi ser och vet konsekvenserna av att växa upp i dessa miljöer. Vi möter en bråkdel av de nära en miljon människor i Sverige som i dag är vuxna, men som har erfarenheten av att växa upp i en familj där det fanns ett missbruk.

Hela människans mål är inte att skruva tillbaka tiden till 1922 och driva frågan om en ny folkomröstning om alkoholförbud. Men ett ja till gårdsförsäljning skulle hota det svenska alkoholmonopolet och därmed alla de skyddsåtgärder som ingår i monopolets ansvar. Kunskapen om riskbruk av alkohol ska spridas än mer och att Systembolagets ansvar att bidra till denna kunskapsspridning, är viktig för att minska det folkhälsoproblem som alkoholen är. I detta kan Systembolaget och Hela människan mötas och gå hand i hand.

Anders Persson, ordförande Hela människan

Frank Åkerman, generalsekreterare, Hela människan

Läs mer om alkohol

Alla tidigare artiklar

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner