Hissa FN-flaggan i flyktingfrågan

Om vi får se fler konflikter blossa upp efter Syrien, var ska de flyktingarna finna skydd?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Borde inte målet för en kristen inställning i flyktingfrågan vara att alla ska få hjälp? Är det inte hög tid för oss kristna att föra fram FN i flyktingfrågan?

De flesta på flykt undan krig och förtryck är inte i Sverige eller ens EU. De finns hos utsatta släktingar nära kriget, i överfulla­ flyktingläger i ofta fattiga och rättsosäkra grannländer eller ännu värre. Flyktinglägren lider ofta av mycket dålig ekonomi och usla förhållanden­ eftersom FN sällan fått in mer än hälften av den utlovade finansieringen­.

Allt fler av de som nu flyr mot EU kommer från sådana flyktingläger. Majoriteten av flyktingarna är alltså kvar i närområdena. De som lyckas fly ända hit är den mindre andelen­ av flyktingarna som i någon mening kan beskrivas som de resursstarkare­. Det kan vara att man är starkare, rikare eller mer välutbildade. Då är det lättare att ta sig iväg på en farlig och dyr flykt. De svagare blir alltså kvar i de farligare, fattigare och mer utsatta områdena. Är det så vi vill att vår asylrätt ska fungera?

Borde inte mer politisk energi läggas på att FN fungerar och kan möta allas behov av skydd undan kriget? Och borde inte den kristna rösten i samhällsdebatten lyfta hela flyktingfrågan?

Det räcker inte att försvara asylrätten, den måste också förvaltas klokt så att den som förföljs eller hotas av krig ska ha rätt att söka och få skydd även i framtiden. Samtidigt måste den väl rimligen utformas så att den gäller alla, även de svagare. Jag har alltid sympatiserat fullt ut med den mest öppna migrationspolitiken, men sedan några år tillbaka har jag tvingats tänka om då jag börjar se vad konsekvenserna då blir för frågan i sin helhet.

En ofta förbisedd orsak till att migrationen ändras nu är att världen krymper. Fler har lättare att informera sig om länder längre bort och lättare att förflytta sig dit man vill. Och naturligtvis så försöker även den som flyr för sitt liv (push effect) att fatta förnuftiga beslut. Kan man då fly till ett land som lovar bättre framtid (pull effect) så gör man nog det. Om man kan…

En hållbar migrationspolitik måste ta med detta i beräkningen. Om vi får se fler konflikter blossa upp efter Syrien, var ska de flyktingarna finna skydd? Var borde hjälpen sättas in för att få bäst effekt? Hur kan vi hjälpa alla? Vilka ska göra det?

Jag menar att FN måste lyftas fram som lösningen, inte några enskilda länder, inte ens EU. FN borde först och främst garanteras sin finansiering. Men tänk om FN dessutom kunde ges mandat att i varje land skapa en plan för evakuering­ vid krig eller oroligheter.

Man skulle skapa säkra zoner vid gränserna eller i ett grannland där man snabbt skulle erbjuda militärt skyddade flyktingläger med fungerande matförsörjning, hygien, utbildning och varför inte försörjning/sysselsättning. Ett sådant system skulle fungera oavsett var eller när nästa krig blossar upp.

Våra behov av att känna oss goda måste vara underordnat alla flyktingars behov av skydd och ett rimligt framtidshopp.

Erik Hultby

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner