Klurig fråga om vi tillber samma Gud eller inte

Det innebär i så fall inte att muslimer och judar är frälsta.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Frågan om kristna och muslimer tillber samma Gud är aktuell sedan en tid tillbaka. Nyligen uppmärksammades frågan i en enkätundersökning i Dagen där en stor del av svenska kyrkans präster tycks mena att så är fallet.

Syftet med denna artikel är att visa att frågan om Gud och Allah inte är så enkel som det först kan tyckas. Många bibeltrogna kristna kopplar genast ihop frågan med en annan viktig fråga, nämligen om man kan bli frälst utan att vara kristen. Jag vill påstå att även om dessa två frågor är tätt sammankopplade så är de inte synonyma.

Många kristna skulle besvara frågan ifall Gud och Allah är samma Gud med att eftersom muslimerna inte tror att Jesus är Gud så är det olika gudar. Det kan tyckas vara ett logiskt och enkelt svar men det medför ett stort problem: Om man inte tillber den sanne Gud om man inte tror att Jesus är Gud så innebär det att judarna inte heller tillber Gud. Judarna tror precis lika lite på att Jesus är Gud som muslimerna gör.

Om man i stället säger att alla som tillber den Gud som förde Israels folk ur Egyptens land tillber samma Gud så gäller det både judar, kristna och muslimer. Samma sak gäller om man säger att alla som tror på att en enda Gud som skapat himmel och jord tillber samma Gud.

Jag menar att frågan om muslimer och kristna tillber samma Gud egentligen rör en annan fråga – nämligen huruvida man måste ha rätt kunskap om Gud för att tillbe Honom.

Paulus antyder i Apostlagärningarna 17:23 att även de som har en mycket suddig bild av Gud kan tillbe honom, när han säger att atenarna tillber en okänd gud utan att känna honom.

Jag minns att jag i tonåren ifrågasatte att Jesus verkligen var Gud, innebar min felaktiga gudsbild då att jag inte tillbad Gud? Hur ska vi tolka kalvinister, vars predestinationslära innebär att Gud skapar vissa människor i syfte att döma dem till helvetet? Innebär en felaktig gudsbild att vi inte tillber Honom? Och hur felaktig bild av Gud kan man ha innan man slutar att tillbe Gud? Jag har inget svar att presentera, men jag vill visa att frågan inte är så lätt som det först kan tyckas.

Jag vill påpeka att även om man skulle komma till slutsatsen att muslimer och judar tillber samma Gud som kristna, så innebär inte detta att de är frälsta. Frälsningen, som Petrus säger i Apostlagärningarna 4:12, finns hos Jesus och endast genom hans namn blir vi frälsta. Samtidigt vet vi Gud vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen och bli frälsta (1 Timoteus brev 2:3).

Vi kan därför hoppas på Guds nåd för spädbarn, aborterade, mentalt handikappade, de utan egen skuld okunniga eller vilseledda. Men allt vi kan göra är att hoppas och be för dessa i förtröstan om att de hamnar hos en nådefull Gud, och vi kan inte använda vårt hopp som en ursäkt att inte predika, missionera och evangelisera.

Lucas Eriksson

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Hagia Sofia blir moské