Rigida kyrkor stöter bort unga vuxna

Blir en församlingstradition ett förhinder måste nya former tillkomma. Det skriver Markus Green, pingstmissionär i Bolivia i en insändare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Varför flyr unga vuxna församlingen? Många församlingar är ”främlingsfientliga” gentemot nya generationers former och språk. När man besöker församlingar utanför städerna finner man allt som oftast en konflikt mellan äldre generationens brist på acceptans för den yngre generationens vilja till nytänkande och förändrade gudstjänstformer. Man kan höra uttryck som ”vi måste hålla oss inom ramen för den gudstjänstform som lade grunden till väckelsen”. Det finns äldre pensionerade församlingsledare som på inga villkor accepterar förändringar i kyrkorummet, gudstjänstformer eller lovsångsstilen, och så vidare. De som är fast i dessa värderingar menar sig veta bättre än en yngre generation. På sikt tröttnar de unga och kanske väljer en annan församling eller slutar helt att gå i kyrkan.

Detta fenomen är av internationell prägel och inte enbart en svensk eller nordisk företeelse. Som missionär finner jag detta tydligt när jag besöker Sverige, och även som ett mönster i det land jag arbetar i. I Sverige ska man med alla till buds stående medel behålla gamla stilar och former. Och blir det minsta förändring kan det sluta med att församlingen splittras alternativt att den äldre generationen väljer att lämna och gå över till någon annan församling.

I Jönköping kan man se detta på många håll. Nya församlingar har ”nischat” sig mot speciella stilar. Det är väldigt få som kan mena sig vara ”hela livets kyrka” och som lyckas med bedriften att nå ut till alla generationer samtidigt. Man får då församlingar för äldre (likt Jönköpings Fria Församling), Internationella Församlingen (för engelsktalande), Connect Church (som riktar sig till de yngre och kör en Hillsong-stil fullt ut n), Arabiska Församlingen (som försöker nå fram till arabisktalande) eller Råslätts Församlingsgemenskap (som riktar sig till ett enskilt bostadsområde), och så vidare.

Men jag kan faktiskt inte se det dåliga i detta. Även om det vore roligt med alla inom samma väggar, är inte detta alltid möjligt. Därför tror jag denna utveckling är en godkänd inriktning för Gud. Målet med församlingen är ju att nå ut till världen med evangelium. Och har gamla rörelser förhindrat denna utveckling behövs det nya för att nå ut med evangeliet. Det viktigaste är ju inte att vi ska sjunga, predika och be på samma sätt utan det är att vinna människor för Kristus. Bibelns budskap är mycket tydligt i detta: Att vi för vår del inte bör låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Och blir en församlingstradition ett förhinder för denna utveckling då måste nya former tillkomma.

Målet är att uppfylla Guds plan: Att alla människor ska få höra evangeliet och få möjligheten att bli befriade från synd och räddade för frälsning och evig frihet fram tills dess Jesus kommer tillbaka och hämtar oss hem!

Markus Green, pingstmissionär i Bolivia

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Ledare
Premium
Foto: Maya Alleruzzo