Valsystemet strider mot luthersk bekännelse

Åtskillnaden mellan det andliga och världsliga styret upprätthålls inte.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Svenska kyrkans valsystem, där världsliga partier kan ställa upp, strider mot Svenska kyrkans lutherska bekännelse. Detta eftersom åtskillnaden mellan det andliga och världsliga styret inte upprätthålls. Enligt den lutherska tvåregementsläran ska den världsliga makten inte ha domsrätt över tros- och samvetsfrågor. De frågor som rör kyrkans inre angelägenheter ska inte avgöras av världsliga ideologier som inte bekänner Jesus som Herre.

Men systemet för kyrkans styre ger inte bara kyrkan problem. Ett hittills förbisett faktum är hur systemet skapar problem för den kristnes tillit till rikets regering (i dag styrd av Socialdemokraterna - i framtiden möjligen av Centerpartiet eller Sverigedemokraterna). Ur kristen synvinkel blir det problematiskt att betrakta dessa partier som legitima regeringspartier, eftersom de såsom världslig makt vill styra över tros- och samvetsfrågorna. Martin Luther resonerade i banor om att dylika maktambitioner utgjorde skäl för att betrakta fursten som olaglig.

Även den som känner värme över Svenska kyrkans nuvarande teologiska profilering, måste medge det problematiska i att de partier som också bestämmer över Sveriges försvars- och vapenpolitik eller våldsmonopol i form av polis, militär och andra tvångsmedel också är de partier som har det avgörande inflytandet över Svenska kyrkans färdriktning.

Först måste partier registrerade hos valmyndigheten förbjudas från att ställa upp i Svenska kyrkans val. Ingen människa som är genuint intresserad av kyrkan hindras på detta sätt i sitt engagemang. Möjligheten att bilda fristående nomineringsgrupper står ju fullt öppen.

Det viktigaste steget måste dock till. Det handlar om väckelse och omvändelse för både präster och lekmän, till en bekännelse att Jesus är Kyrkans Herre. Oavsett om detta sker eller ej, finns det nytta i att kyrkans fromma inte behöver fundera över om rikets regering är olaglig.

Anders Lundberg,

teol mag och jur kand

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Statsministeromröstning