Vårdslarv med info vid vaccinering

En debatt florerar på sociala medier om nyttan och risker med vaccin.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Den kan troligen delvis förklaras med att vårdapparaten slarvar med att dela ut bipacksedeln. Där står om vaccinets användning, innehåll och eventuella biverkningar. Det är du själv som ansvarar för att läsa den.

Överst står: ”Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig” och ”Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor …”

Denna uppmaning och information står också på alla läkemedels bipacksedlar som du själv hämtar ut på apotek. Hjälp därför till att påminna vårdcentralen om att du ska ha bipacksedeln enligt ovan även inför din vaccinering.

Gösta Singstrand, Länghem

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (47%)
  • Nej (40%)
  • Vet inte (13%)

15 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Bokrecensioner