Volontärer i skolan kan motverka mobbning

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Tanken har slagit oss , hur tuff skolmiljön är för eleverna i dag. Barnen har nyligen haft påsklov men när det är dags att återvända till vardagen efter lovet kommer magknipen krypandes för en del.

Frågan som vi lyfta fram är hur vi på ett förebyggande sätt kan motverka kommande års magknip? Eftersom skolgången är obligatorisk bör skolan vara en trevlig, utvecklande, trygg och rolig plats att vistas på. Dock har det hänt och händer allt för ofta att det inte är så.

Vår upplevelse är att rasterna för en del är de värsta och mest ångestfyllda stunderna under dagen. Det är då möjlighet till mobbning ges, både fysisk och psykisk. Detta på grund av att det är för få vuxna är närvarande. Vårt syfte med denna insändare är inte att kritisera lärarkårens fantastiska arbete utan att lyfta frågan om mobbning på rasterna, som vi tror de flesta redan är medvetna om.

Vi vet att ekonomin är ansträngd, som vanligt, och att kommunen inte kan ge de resurser som vi anser skolan behöver. Därför behöver vi hitta en annan väg där vi i samhället hjälps åt att tillsammans arbeta för en bättre skolmiljö.

Hur ska skolan få tillgång till fler vuxna resurser utan att ekonomin ska styra? Vårt förslag är att få igång ett volontärarbete som innebär att fler vuxna finns närvarande under rasterna. Daglediga volontärer som vill göra en insats för att bidra till denna trevliga, utvecklande, trygga och roliga skolgång vi tidigare nämnt att alla barn har rätt till.

Vi vet inte av vilka eller hur detta ska gå till dock hoppas vi att denna insändare ska uppmuntra och väcka intresse. Detta berör oss alla på något sätt, kanske har du ett barn, barnbarn, syskon, syskonbarn, släkting eller vän som spenderar sin vardag i denna miljö?

Självklart finns det redan hjältar som gör jätteinsatser i skolan men det behövs fler, är DU en av dem?

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
POLISVÅLDET I USA
Övergrepp i kyrkan
Isolerade tonåringar
Når universitets- och gymnasiestudier sker på distans, får många församlingar en ny målgrupp av äldre ungdomar i ungdomsarbetet. Bilden är från ett seminarium för unga vuxna på Nyhemskonferensen. 
Foto: Natanael Johansson
Foto: Natanael Johansson