4,7 miljoner hushåll får krisbroschyr

I månadsskiftet maj–juni skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut en broschyr till samtliga hushåll i Sverige, cirka 4,7 miljoner stycken. Arbetsnamnet, som kan komma att ändras, är enligt Aftonbladet "Om krisen eller kriget kommer".

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

MSB fick i februari 2017 ett regeringsuppdrag att ta fram ett nationellt informationsmaterial för att öka kunskapen hos allmänheten om hur man förbereder sig för kris, höjd beredskap och ytterst krig.

Ytterst är det bland annat det försämrade säkerhetspolitiska läget som är orsaken till regeringsbeslutet.

Christina Andersson leder arbetet med att ta fram broschyren.

– Regeringen har varit tydlig med att den här typen av information behöver bli bättre och att vi behöver få ut den på ett bättre sätt. Det kan handla om hur man ska agera i kriser i fredstid, vid allvarliga störningar i samhället på grund av extremt väder eller om det sker en attack mot någon viktig samhällsfunktion, säger hon till Aftonbladet.

Informationen ska vara lättillgänglig med korta texter och olika illustrationer, precis som i äldre versioner av "Om kriget kommer".

Den 28 maj–3 juni genomförs samtidigt den så kallade Krisberedskapsveckan. Det är en årlig kampanj som MSB genomför tillsammans med bland annat Sveriges kommuner. Årets huvudbudskap blir detsamma som förra året: Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?