Döpta asylsökande finns i okänt register

565 asylsökande finns på Svenska kyrkans lista över döpta som saknar personnummer.
– De här personerna är förmodligen asylsökande konvertiter, säger Martin Larsson, pressekreterare för Svenska kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

De senaste åren har Sverige tagit emot flyktingar från övervägande muslimska länder. Det handlar främst om Syrien, Irak, Somalia och Afghanistan. Efter att ha vistats ett tag i Sverige väljer en del flyktingar att söka upp kristna församlingar.

Sedan 2013 har Svenska kyrkan döpt minst 565 vuxna personer som saknar svensk folkbokföringsadress och svenskt personnummer. Utifrån det faktum att dessa personer inte är döpta från födseln drar Svenska kyrkan slutsatsen att det måste handla om personer som konverterat till kristen tro.

Läs också: Konvertiten Hamid sydde ihop munnen för att få stanna i Sverige  

Hemligstämplat

Den som är asylsökande eller papperslös blir inte automatiskt medlem i Svenska kyrkan genom dopet. I stället hamnar personen i ett särskilt register i väntan på fullvärdigt medlemskap. Av integritetsskäl hemligstämplas personuppgifterna.

Patrik Lidin, biträdande rättschef, bekräftar att registret finns och förklarar närmare:

– Vårt ordinarie medlemsregister bygger på personnummerhantering. Har man inget personnummer kan systemet inte hantera det. Därför finns den här listan i väntan på att personerna kan skrivas in i respektive församling, säger han.

Många som konverterat till kristen tro vittnar om hot från släktingar och från hemlandet. Ser du någon säkerhetsrisk med att ha ett sådant här register?

– Nej. Namnen är sekretessbelagda och Svenska kyrkan måste kunna ha en förteckning över de som döpts, även om det skulle vara känsligt. Det är något man får leva med, säger Patrik Lidin.

Hur tar Svenska kyrkan hand om dessa personer?

– Svenska kyrkan på nationell nivå har inget särskilt program för dessa grupper, men de församlingar som erbjuder dop erbjuder givetvis också en församlingsgemenskap, säger Martin Larsson, pressekreterare.

Rättschef kritiserar registret 

Svenska kyrkans biträdande rättschef tycker att registrets existens är otillfredsställande.

– Det är otillfredsställande att man har ett medlemsregister i utkanten som är svårt att hålla koll på. Vi kan heller inte veta om personerna finns kvar i Sverige eller om de flyttat, eftersom vi saknar adress. Därför är det svårt att uppdatera, säger Patrik Lidin.

Döpa asylsökande omdiskuterad fråga

Att döpa asylsökande konvertiter har länge varit en omdiskuterad fråga inom Svenska kyrkan. I ett biskopsbrev från 2012 påpekar Svenska kyrkans biskopar att dopet inte underlättar för asylsökandes möjligheter att få stanna i Sverige.

Men i grunden är de ändå positiva till att personer från andra religioner döps till kristen tro.

”Om den asylsökande efter moget övervägande vill döpas ska vi med glädje döpa och särskilt vinnlägga oss om att den döpte fortsatt blir en del av gemenskapen”, skrev de i ett vägledande biskopsbrev från 2012.

De betonar även att ingen som av fri vilja konverterar får hindras att göra så.

Komplettering

I fjol kom en kompletterande rekommendation från Stockholms stift. Biskop Eva Brunne föreslår där att det minst bör gå ett år från den första kontakten med en asylsökande till dess att dop sker.

”Under denna tid bör personen få stöd att förstå något av kyrkans tro och tradition liksom hur detta tar sig uttryck i gudstjänst, verksamhet och liv”, skriver Eva Brunne.

Läs mer om kristna asylsökande

Alla tidigare artiklar

Personnummerlösa i Svenska kyrkan

Under perioden 2014-2016 döptes 3 038 personer som inte är folkbokförda i Sverige inom Svenska kyrkan.

Bland dessa finns asylsökande, barn till utlandssvenskar och utländska medborgare som blivit medlemmar i en svensk utlandsförsamling på till exempel Kanarieöarna.

Det kan också handla om ungdomar som deltar i konfirmationsläger utomlands.

På listan finns totalt omkring 20 000 namn – och den har funnits sedan 1990-talet.

I listan finns information om kön, födelse­datum och dopdatum.