06 maj 2021

En tidning på kristen grundJoakim Lundgren

Reporter

Joakim Lundgren är reporter på Dagen. Han skriver oftast om samhällsfrågor och politik.