Botkyrka pingst tar nya (spad)tag inför framtiden

Föreståndaren Hans Erik Bylund tog i söndags första spadtaget när församlingen inledde ombyggnationen av sin kyrka.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

När det framkom att Tumba centrum skulle byggas om började Botkyrka Pingstförsamling planera för en ombyggnad. Ombyggnaden av själva centrum realiserades aldrig – men för församlingen var tanken väckt, och dessutom hade församlingen vuxit ur sina nuvarande lokaler.

– Det är fullsatt i kyrksalen i stort sett varje söndag, berättar Hans Erik Bylund, föreståndare i församlingen.

Så man började planera för en ombyggnad och i helgen togs alltså första spadtaget

– Det känns skönt att vara igång, säger Hans Erik Bylund.

Efter utbyggnaden ska det finnas fler sittplatser för gudstjänster och andra samlingar, som allra mest för drygt 700 personer (eftersom den nya församlingsvåningen också kan bli en del av kyrksalen). Barn- och ungdomsverksamheten får mer utrymme. Under nya församlingsvåningen byggs en aktivitetshall (med cirka 4 meter i takhöjd), som kan användas för sportaktiviteter.

– Vi har egentligen inte haft ändamålsenliga lokaler för barnverksamheten, det är mycket därför vi bygger om.

Hans Erik Bylund betonar dock att kyrkan inte får bli en borg, att man bara håller sig där.

– Det är klart att det är bra med en bra och ändamålsenlig plats att samlas, men det ska framför allt vara en sändplats, varifrån vi sänder ut människor till området.

Den nuvarande kyrkan är 40 år gammal och byggdes till stor del med ideella krafter, kostnaden var cirka sex miljoner. Budgeten för om- och tillbyggnad är 25 miljoner och allt ska finansieras med frivilliga gåvor. Drygt 6 miljoner är insamlat hittills. Man kommer dock ta lån i den takt man kommer att behöva det. Men Hans Erik Bylund är inte orolig för att pengarna kommer att komma in.

– Det finns redan ett fantastiskt givande i församlingen. Vi har mer än fördubblat våra insamlingar, om vi jämför sex, sju år bakåt, så detta kommer vi att klara.

Invigningen beräknas till tredje kvartalet 2021.

Coronakrisen
Stefan Beimark, Linda Alexandersson och Stefan Claar om hur deras arbete som pastorer förändrats av coronakrisen.
Foto: Lina Mattebo, Pierre Eriksson, Malin Aronsson
Foto: Lina Mattebo, Pierre Eriksson, Malin Aronsson
Coronakrisen
Roland Utbult.
Foto: Bertil Ericson/TT
Foto: Bertil Ericson/TT
Att hålla modet uppe i isoleringen
Foto: Privat
Foto: Privat