28 november 2021

En tidning på kristen grundMartin Einald

Martin Einald

Familjeredaktör och redigerare

Martin Einald är Dagens familjeredaktör. Han ser till att läsare grattas och intervjuas, bröllopsbilder publiceras och att dödsfall och minnestexter kommer in i tidningen. Martin redigerar samt skriver familjekrönikor och texter till Familjesidan.