Syskonbandet firade 110-årsjubileum

Kristna synskadades förening, Syskonbandet, firade 110 årsjubileum den gångna helgen på Tollare folkhögskola.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Själva 110-årsfirandet skedde under fredagskvällen där det bjöds på festlig middag och tårta. Lars-Ove Arnesson, som varit engagerad länge i föreningen, höll bland annat ett uppskattat tal om föreningens 110 år. Monika Söderberg framträdde också under kvällen med sin gitarr och fick alla att sjunga med i några klassiska sånger och psalmer.

Årskonferensen fortsatte på lördagen och temat för i år var ”Gåvan att finnas till”. Lars Hermansson höll ett uppskattat seminarium utifrån temat baserat på egna erfarenheter och ett teologiskt perspektiv. Han har fram till nyligen ansvarat för Pingstkyrkornas handikappverksamhet (PHV) och varit en del av SKR:s arbetsgrupp ”Kyrka och funktionshinder”. Numera är han sjukhuspastor samt pastor i Equmeniakyrkan i Linköping.

På söndagen hade man en gudstjänst som avslutade årskonferensen.

– Det blev jättefint. Deltagandet var på frivilligt basis i en slags gudstjänstverkstad. Vi har pastorer och diakoner också som medlemmar, men här planerade vi och genomförde gudstjänsten utifrån vilka gruppen bestod av, säger Tina Hanson, verksamhetsledare i föreningen.

– Vi vill inte vara i stället för en kyrklig förankring utan som ett komplement. Att människor får träffas med de här gemensamma nämnarna, att vara synnedsatt och kristen. Det är olika för våra medlemmar hur mycket de kommer in i sin församling. Det som blir positivt och unikt här är att de kan våga prova något som man inte vågat göra hemma i sin hemförsamling. De kanske inte vågat stå och dela ut nattvard eller samla in kollekten hemma för att det känns för osäkert då de inte ser så bra, men här kan de prova så kanske de får bättre självförtroende när de kommer hem.

Syskonbandet bildades 1908 och har i alla år samlat personer med synnedsättning från olika kyrkor och samfund. I dag har föreningen drygt 300 medlemmar, 200 synskadade samt 100 stödjande medlemmar spridda i alla åldrar och över hela landet. På sammankomsten på Tollare folkhögskola var det som mest ett 50-tal.

Böneutrop
Kyrka och politik