Förskolan Kungabarn i Knäred får kritik för skrivningar om Gud

Föräldrakooperativet Kungabarn i Knäred i Halland får kritik av kommunen för skrivningar om Gud i stadgarna.
– Det var ett bra påpekande, säger förskolechefen som säger att stadgarna är ”en kvarleva”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I juni skrev vi i Dagen om förskolan Krubban i Umeå, som fått kritik från kommunen för att man hade bordsbön. Nu rapporterar Laholms tidning om att förskolan Kungabarn i Knäred i Halland också fått påpekanden från kommunen som rör kristna inslag i verksamheten.

Men denna gång rör det sig inte om den bordsbön, som man fortfarande har kvar på Kungabarn.

Bordsbönen är dock frivillig, säger förskolechefen Sara Malmgren till Laholms tidning.

– Det är helt frivilligt för den som vill. Vi har pratat om det och det känns rätt att tacka för maten. Då har det sedan länge varit ett tack till Gud, en del knäpper händerna, säger hon.

Borttagna värderingar 

När Kungabarn startade spelade kristna värderingar stor roll, skriver tidningen. Men de kristna inslagen är, förutom bordsbönen, borttagna ur den dagliga verksamheten.

Däremot finns det fortfarande skrivningar i stadgarna som refererar till Gud och kristen tro. Det är dessa skrivningar som nu har kritiserats av kommunen i den granskning som man genomfört. Det handlar bland annat om att det i en av stadgarna står att "barns relation till Gud ska vara naturlig och utvecklas".

Förskolechefen håller med

Själv säger förskolechefen att hon tycker att det var ett bra påpekande.

– Ingen har gått igenom stadgarna på lång tid. Det är en kvarleva från när föräldrakooperativet startades med en helt annan inriktning än vad vi har i dag, säger hon.

Läs fler artiklar om religiösa inslag i skolan

Alla tidigare artiklar
Lilla Erstagården