Inger Alestig

Inger Alestig

Reporter

Inger Alestig är reporter med utrikesfrågor som bevakningsområde, i huvudsak med inriktning på Europa. Mellan 2000 och 2015 var hon kulturredaktör på Dagen, och skriver fortsatt då och då för Dagens kulturavdelning. Hon är aktiv inom The Media Project, ett internationellt nätverk för kristna journalister.