Hillsongs grundare manar folk rösta om homoäktenskap

Hillsong-ledaren Brian Houston tar till orda om homoäktenskap inför en folkomröstning i Australien om några dagar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I april 2009 beslutade den svenska riksdagen om att anta en ny äktenskapslagstiftning. Den innebär att homosexuella får gifta sig precis som par av olika kön.

I Australien är frågan också aktuell genom att en folkomröstning ska hållas i november. Brian Houston, grundare, ledare och pastor i det världsvida församlingsnätverket Hillsong, tar till orda i den komplicerade frågan.

I ett uttalande vill han uppmuntra alla, inte minst kristna, att ta frågan på allvar och rösta.

"Måste tas på allvar"

"Oavsett vilken vilken uppfattning du har i den här frågan så är den mycket viktig för hela vårt samhälle," säger Brian Houston enligt premierchristianradio.com.

Han fortsätter: "Att ändra definitionen på äktenskap har långtgående konsekvenser och ett sådant beslut måste tas på största allvar i alla länder. Därför bör alla i vårt land göra sin röst hörd, inte bara några få."

Brian Houston gör ingen hemlighet av sin egen inställning i frågan. Och den är att äktenskapet är instiftat av Gud som en relation mellan kvinna och man.

Folkomröstningen i Australien väntas resultera i en majoritet för de som vill att äktenskapslagstiftningen ska ändras så att homosexuella får laglig rätt att gifta sig.

Inte bindande

Men resultatet i folkomröstningen är inte bindande när parlamentet senare ska ta ställning i frågan. Brian Houston vill dock inte döma den som röstar ja till homoäktenskap:

"Gud skapade människan med en fri vilja och det inbegriper även de som tycker annorlunda än jag själv," skriver han vidare i sitt uttalande.

Han säger också att den församlingsrörelse han själv leder inte kommer att påverkas av ett beslut om att legalisera äktenskap för par av samma kön.

"Vi kommer att fortsätta predika som nu oavsett vilket beslutet blir", menar han.